Vysoký krevní tlak

Magnezium na tlak - magnerot, vysoký krevní tlak příznaky, snížení tlaku, hypertenze, nízky tlak

 

 

Všeobecně je dobře známo, že nejčastější příčinou úmrtí jsou právě kardiovaskulární (srdeční a cévní) onemocnění. K nim patří vysoký krevní tlak, infarkt myokardu, selhání srdce, cévní mozková příhoda (mrtvička), periferní arteriové onemocnění dolních končetin. Uvedené diagnózy jsou vážnou komplikací nejen pro samotného pacienta, pokud je výrazně omezovaný (invalidizovaný) v běžném životě a vyžaduje trvalou péči jiné osoby, ale představují komplikace i pro jeho blízké a příbuzné; v neposlední řadě jmenované onemocnění znamenají i finanční zátěž. Aby k uvedeným komplikacím nedocházelo, je potřebné dodržovat určité preventivní opatření: nekouřit, odstranit stres ze svého života, mít dostatek pohybu, správné stravovací návyky, udržovat dobrou hladinu cholesterolu, optimální hodnoty krevního tlaku. Ukázalo se, že ke vzniku srdečních a cévních komplikací může vést i nízká hladina magnesia v krvi. Také u zdravých osob zaznamenáváme jeho nízké hodnoty. U nemocných k nedostatku magnesia často dochází v důsledku například jeho zvýšených ztrát (při onemocnění ledvin) nebo jeho nedostatečného příjmu. V rámci sledování velkých populací pacientů bylo dokázáno, že vyšší příjem magnesia je spojený s nižším rizikem vysokého krevního tlaku, mozkové příhody a koronární onemocnění srdce.

 

Vysoký krevní tlak - příznaky

Vysoký krevní tlak příznaky - hodnoty, příznaky vysokého krevního tlaku, magnerot, hořčík, magnesiumUž samotná diagnostika vysokého krevního tlaku není lehká, protože vysoký krevní tlak zpočátku „nebolí“ a nemá specifické příznaky. Pacient, který má vyšší hodnoty tlaku krve, může být fyzicky méně výkonný, dříve se unaví, občas mívá bolesti hlavy nebo až migrény, bojuje s nespavostí, někdy mu teče krev z nosu. Někdo může pociťovat bušení srdce nebo silnější srdeční údery, jiný zas má méně kvalitní spánek.

Vysoký krevní tlak - hodnoty

Vysoký krevní tlak (arteriová hypertenze) je nejvíce běžné diagnostikované chronické onemocnění. Při měření tlaku krve (TK) si pacient naměří systolický („vrchní”) TK > 140 mmHg a/nebo diastolický („dolní“) TK > 90 mmHg. Konstatování vyšších hodnot TK není samoúčelné. V důsledku působení zvýšeného tlaku krve se poškozuje více životních orgánů – srdce, ledviny, mozek, oči... Vlivem vysokého krevního tlaku dochází k rozvoji tzv. zvětšeného srdce, k náchylnosti na poruchy srdečního rytmu a neléčený vysoký tlak krve může vést až k selhání srdce. Taktéž mohou být poškozeny ledviny s přechodem až do selhání jejich funkce a nutností hemodialýzy, na kterou musí pacient docházet trvale a pravidelně. Při poškození mozku nastává zhoršení mozkových funkcí, zhoršování paměti, je vyšší náchylnost na vznik cévní mozkové příhody (mrtvičky) a na poškození očí, přičemž může dojít až ke ztrátě zraku. Takto bychom mohli vyjmenovat víceré orgánové systémy. Proto je důležité arteriovou hypertenzii včas diagnostikovat (pravidelným měřením TK) a také ji včas léčit.   Vysoký krevní tlak je typickým civilizačním onemocněním. Trpí jím víc jak 20 % dospělé populace v rozvinutých zemích: 50 % lidí ve věku > 55 let, až 80 % lidí ve věku > 65 let. Hodnota krevního tlaku narůstá s věkem, avšak stoupá v souvislosti s nepříznivými faktory; ty můžou být ovlivnitelné (nadváha, nedostatek pohybu, stres, kouření, hodně soli v potravě) nebo i neovlivnitelné (dědičnost, pokročilý věk, mužské pohlaví). U malé části pacientů (asi 5 %) je vysoký krevní tlak sekundárním ochořením v důsledku onemocnění ledvin, nadledvinek nebo jiných orgánů, resp. užívání některých léků.

Optimální krevní tlak

Chceme-li předcházet komplikacím krevního tlaku, je potřebné pravidelně měřit krevní tlak buď už doma, nebo v ordinaci lékaře. Tento úkon není nepříjemný. Je však důležité při měření tlaku dodržovat několik zásad. První je dobrý tlakoměr – výhodné jsou ty, které měří TK na rameni, ne na zápěstí. V závislosti na hmotnosti pacienta je potřebné mít tlakoměr se správnou šířkou manžety. Hodnoty TK v průběhu dne kolísají, proto při jeho měření je dobré zaznamenat si přesný čas měření.
  Normální hodnoty tlaku krve jsou nižší než 140/90 mmHg. Optimální krevní tlak je nižší než 120/80 mmHg).

 

Snížení krevního tlaku

 Snížení krevního tlaku - léky na vysoký krevní tlak, okamžité snížení krevního tlaku, Srdeční selhání, příznaky, hořčík

Při zjištění vysokého krevního tlaku navštivte lékaře, dodržujte léčebný režim a dodržujte předepsanou dietu. Důležitým a prvním krokem na snížení krevního tlaku jsou režimové opatření: upravit způsob života a zejména životosprávu (redukce tělesné hmotnosti, pravidelná fyzická aktivita, správné stravovací návyky, nekouřit a upravit spánkovou hygienu). Na léčbu artériové hypertenze máme v současnosti k dispozici více skupin léků, v každé z nich je několik přípravků. Důležité je, aby léčba byla každému pacientovi „ušitá na míru“.

 

 

Magnesium jako léky na vysoký krevní tlak

Je dobré si připomenout, že magnesium (hořčík) spolu s vápníkem a draslíkem se podílí na regulaci hodnot tlaku krve. V rozsáhlých výzkumech jak snížit krevní tlak, které sledovaly působení přípravků magnesia, se potvrdilo, že magnesium lze použít jako léky na vyoký krevní tlak. Je to tak nejen u pacientů vyššího věku; i u mladších osob s vysokým krevním tlakem byl dokázaný příznivý vliv magnesiumorotátu na pokles výskytu bušení srdce a na zlepšení kvality spánku. Magnesium pomáhá normalizovat napětí cévní stěny, což se projevuje zlepšením hodnot krevního tlaku.

Srdeční selhání

Na konci všech srdečních a cévních nemocí stojí velmi těžké onemocnění, a tím je srdeční selhání. Dochází k němu v důsledku např. neléčeného nebo nedostatečně léčeného vysokého krevního tlaku, u pacientů s koronární chorobou srdce nebo po infarktu myokardu. Pacienti se srdečním selháním mají velmi špatnou kvalitu života, nemohou se namáhat, často dochází ke zhoršení stavu v důsledku hromadění tekutin, ke vzniku otoků na končetinách či k hromadění tekutiny v plicích s výrazným omezením dýchání. Při léčbě srdečního selhání se používají standardní léčebné postupy v závislosti od faktoru vyvolávajícího srdeční selhání.
I v tomto stádiu poškození srdce má výrazně negativní vliv nízká hladina magnesia v krvi. Pokud se ke standardní léčbě přidalo magnesium, tato léčba zmírnila těžkosti pacientů a zlepšila jim kvalitu života.

Autor článku: MUDr. Anna Vachulová, PhD.

 

Magnerot - vaše magnezium v oranžové krabičce

Přečtěte si také