Hlášení nežádoucích účinků

Jestliže se u Vás vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Nežádoucí účinky můžete hlásit i přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.
Tel: + 420 272 185 885
Elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Nebo prosím kontaktujte naše oddělení bezpečnosti léčiv na e-mail: PV-Woerwag@emmes.com